FAQ

Veel gestelde vragen

 

ONZE MISSIE: 

WERKENDEN EEN MAXIMALE VRIJHEID BIEDEN OM ERVARING IN EEN MBO-BEROEP TE ONTWIKKELEN EN AF TE SLUITEN MET EEN ERKEND DIPLOMA.

 
 

Telefoon: (026) 750 35 20

E-mail: evc@kcm-groep.nl

 

FAQ - Veel gestelde vragen

De Arbeidsmarktroute is een route waarin je op de Arbeidsmarkt een MBO-beroep kunt leren. Je kunt je ervaring laten erkennen in het Ervaringscertificaat. het Ervaringscertificaat kun je verzilveren naar het erkende MBO-diploma via de met ons samenwerkende ROC's en het Nationaal Kenniscentrum EVC. In 2016 hebben de convenantpartners in het Leven Lang Leren Beleid een scheiding gemaakt tussen formeel leren in de Scholingsroute en informeel leren in de Arbeidsmarktroute. De Arbeidsmarktroute is geen BOL of BBL opleiding maar wel degelijk een erkende route waarmee je het MBO-diploma kunt halen.
Ja! Als je ervaring gelijk staat met het niveau waarop een MBO-student slaagt voor het examen en zijn of haar MBO-diploma krijgt, dan kun jij je ervaring laten erkennen in de Erkenningsprocedure (EVC) 12 weken. Je ontvangt de erkenning van je ervaring in het ervaringscertificaat. Je kunt deze erkenning verzilveren naar het erkende MBO-diploma bij één van de met ons samenwerkende ROC's of je kunt verzilveren door je Ervaringscertificaat te registreren bij het Nationaal Kenniscentrum EVC. Je ontvangt dan een Vakbewkaamheidsdiploma voor de Arbeidsmarkt!
Zowel het MBO-diploma als het Vakbekwaamheidsdiploma voor de Arbeidsmarkt worden afgegeven als je kennen en kunnen overeenkomt met de MBO-kwalificatie waar je op diplomeert. Het ROC gebruikt deze MBO-kwalificatie om examen af te nemen. Voldoe je aan de MBO-kwalificatie, dan ontvang je het MBO-diploma. In de Arbeidsmarktroute ontvang je erkenning in het Ervaringscertificaat als je aantoont dat je ervaring en kunnen en kennen aan deze zelfde MBO-kwalificatie voldoet. Alleen erkende EVC-aanbieders, zoals KCM4EVC kunnen deze erkenning afgeven in het Ervaringscertificaat. Daarmee staat de erkenning in je Ervaringscertificaat al gelijk aan het MBO-diploma. Er is een verschil. Om naar het MBO-diploma te verzilveren moet je deelnemen aan de landelijke examens taal en rekenen en laten zien dat je voldoet aan het vak Loopbaan en Burgerschap. Alleen dan mag een Examencommissie op grond van de Wet Educatie Beroepsonderwijs het MBO-diploma afgeven. Dit is een eis die vooral voor jongeren belangrijk is. Omdat het er bij volwassenen puur om gaat dat zij op de Arbeidsmarkt willen aantonen wat zij kennen en kunnen (zodat werkgevers mensen kunnen aannemen), is het Vakbekwaamheidsdiploma voor de Arbeidsmarkt ontstaan. Als je aantoont dat je het beroep beheerst op basis van je ervaring, dan kun je de erkenning verzilveren naar het Vakbekwaamheidsdiploma voor de Arbeidsmarkt. Het is niet van toegevoegde waarde dat jij als volwassene nog een keer moet deelnemen aan taal en rekenexamens. Voor de meeste MBO-beroepen is het Vakbewkaamheidsdiploma voor de Arbeidsmarkt voldoende om aan te tonen wat je weet en kunt. Je kunt namelijk je ervaring met het diploma AANTONEN aan werkgevers en daar gaat het uiteindelijk om! Er zijn beroepen waar het MBO-diploma verplicht is, voordat je een wettelijke beroepstitel mag voeren. Een voorbeeld is Verzorgende-IG of MBO-Verpleegkundige. In deze gevallen raden we aan om te verzilveren naar het MBO-diploma. Wij houden daar rekening mee in onze advisering!
Je ontvangt van ons aan de start van de Erkenningsprocedure (EVC) 12 weken of aan de start van de procedure Ervaringsonderzoek (10 weken) een portfolio-proeve. Daarin hebben wij per onderdeel volgens de MBO-kwalificatie van het MBO-beroep uitgelegd welke bewijsstukken je moet gaan verzamelen en hoe je je ervaring onderbouwt. In de intake controleren we ook of je in staat bent om de juiste bewijsstukken te verzamelen. Dit zijn altijd bewijsstukken van je opleidingen en je werkervaring. En verder verzamel je beroepsproducten (offertes, rapportages, zorgplannen etc) die jij hebt opgesteld. Ook maak je verslagen waarin je situaties die je in je ervaring hebt meegemaakt uitschrijft en vraag je getuigschriften op aan je leidinggevende of mensen die je in de praktijk hebben zien werken. De portfolioproeve geeft duidelijk aan wat je in de 8 weken portfoliotermijn moet verzamelen voor je portfolio. Ben je werkeloos en kun je geen beroepsproducten meer verzamelen, dan bespreken we goed de haalbaarheid en vinden dan vooraf een goede oplossing waarbij jij het maximale resultaat kunt behalen!
In de Arbeidsmarktroute telt je ervaring. Heb je al veel ervaring, dan kun je je ervaring in de Erkenningsprocedure in 12 weken laten erkennen. Het Vakbekwaamheidsdiploma voor de Arbeidsmarktroute ontvang je na de registratie van je Ervaringscertificaat. Dus 12 weken na de start van je traject. Wil je verzilveren naar het MBO-diploma dan dien je eerst deel te nemen aan de landelijke examens taal en rekenen die vijf keer per jaar georganiseerd worden. Na 4 tot 6 weken ontvang je de uitslagen. Dan kan de Examencommissie van het ROC in de komende vergadering het verzilveringsbesluit nemen en wordt het MBO-diploma opgesteld. Heb je nog ervaring te ontwikkelen? Dan doorloop je de procedure Ervaringsonderzoek in 10 weken. Na 10 weken ontvang je in het Ervaringsprofiel inzicht wat je al kunt laten erkennen en wat je nog moet ontwikkelen. Dit is afhankelijk van je ervaring. Bij de intake hebben we meestal wel een goed beeld van je situatie. Als je nog ervaring te ontwikkelen hebt met het Ontwikkelportfolio dan is dat vaak maximaal 3 maanden. Anders adviseren we je een Begeleide Opleidingsroute van 6, 9 of 12 maanden. De Arbeidsmarktroute doorloop je op basis van je ervaring. Vraag een intake aan en we kunnen je precies vertellen waar je staat!
Eigenlijk bestaat de Arbeidsmarktroute als sinds dat het Ministerie van Onderwijs deze methode om ervaring te laten erkennen en te verzilveren naar het MBO-diploma mogelijk heeft gemaakt. Veel EVC-aanbieders hebben alleen het erkennen van ervaring als product op de markt neergezet. KCM4EVC en KCM Training & Opleiding zijn samen met onze samenwerkingspartners al heel lang aan het kijken naar een manier om het behalen van een diploma voor volwassenen makkelijker te maken en vooral opleiding op de eigen werkplek mogelijk te maken in plaats dat je als leerling bij een erkend stagebedrijf moet gaan werken. Doordat nu het stelsel van het erkennen onder de Sociale partners hangt, hebben wij als EVC-aanbieders ook de opdracht om leren en ontwikkelen voor volwassenen sneller te maken, zonder kwaliteit te verliezen. Dit om mensen op de Arbeidsmarkt betere te laten instromen en doorstromen. Omdat wij zowel de expertise hebben van erkennen en meten van ervaring (KCM4EVC) en training, opleiding en praktijkleren (KCM Training & Opleiding), kunnen wij onze producten goed op elkaar afstemmen en een mooi concept bieden.
Jazeker. Jij plant zelf je loopbaan. Je mag dus zelf onderdelen bij andere aanbieders doen of bij andere opleiders volgen. KCM Training en Opleiding en KCM4EVC komen nu met een goede opzet om praktijkleren op de kaart te zetten. Wij zijn trouwens doorlopend op zoek naar andere gespecialiseerde opleiders om cursussen en trainingen aan deze site te kunnen toevoegen. Zo is KCM Training & Opleiding niet gespecialieerd in VCA, daar verwijzen wij mensen in de Arbeidsmarktroute nu door naar collega's
 

Telefoon: (026) 750 35 20

E-mail: evc@kcm-groep.nl

 

Meten

In de Arbeidsmarktroute kun je je ervaring in een MBO-beroep in 10 weken laten meten in het Ervaringsprofiel. Zo weet je wat je nog moet bijleren en wat je al weet in een MBO-beroep.

Leren

Kom je na het meten nog ervaring tekort in het MBO-beroep? Dan kun je gericht ervaring bijleren in een speciaal voor jou samengesteld programma.

Erkennen

In de Arbeidsmarktroute kun je je ervaring in een MBO-beroep in 12 weken laten erkennen in het Ervaringscertificaat. Met de erkenning toon je officieel aan wat je weet en kunt.

Diplomeren

Heb je je ervaring laten erkennen in het Ervaringscertificaat? Dan kun je dit verzilveren naar een erkend diploma of certificaat en een vervolgstap maken in je carrière.

 Contact!

Met vragen of opmerkingen, een aanvraag voor een brochure of het opstarten van uw Arbeidsmarktroute, kunt u op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur bellen met onze adviseurs op (026) 750 35 20 of een contact verzoek sturen met het onderstaande formulier.

KCM-Groep
Eusebiusbuitensingel 9
6828 HT Arnhe9

026 750 35 20

Telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00