Organisatieadvies

KCM Zorgopleidingen wordt mogelijk gemaakt door KCM Training & Opleiding BV en KCM4EVC BV. KCM Training & Opleiding BV is specialist in het verzorgen van deskundigheidsbevordering van Zorgproffesionals en de individuele maatwerkopleiding van deelnemers in de Arbeidsmarktroute. KCM4EVC BV is specialist in het meten en erkennen van ervaring in het Ervaringscertificaat en onderhoudt contacten met Examencommissies om verzilvering van het Ervaringscertificaat naar het erkende MBO-diploma te borgen.

Met deze bijzonder expertise adviseren wij organisaties over het implementeren van ontwikkelingspaden in eigen werk. Daarbij helpen wij organisaties met het opzetten van interne opleidingen op de werkplek, stroomlijnen van functieprofielen en het functiehuis met de Nederlandse kwalificaties, borgen in de planning, coaching en beoordelingcyclus en meer.

KCM Zorgopleidingen is specialist in de HR-borging van ontwikkeling van medewerkers en competentiemanagement.

Graag ontmoeten wij opleidings - en HR-verantwoordelijken van organisaties in de zorg om te praten over samenwerkingsmogelijkheden. Maak eens een afspraak met onze accountmanager voor een vrijblijvend gesprek. Dit kan via het volgende telefoonnummer:

(026) 750 35 20

 

 Contact!

Met vragen of opmerkingen, een aanvraag voor een brochure of het opstarten van uw Arbeidsmarktroute, kunt u op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur bellen met onze adviseurs op (026) 750 35 20 of een contact verzoek sturen met het onderstaande formulier.

KCM-Groep
Eusebiusbuitensingel 9
6828 HT Arnhem

026 750 35 20

Telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00

 
 

MBO ARBEIDSMARKTROUTES 

Ontwikkel jezelf bij je eigen werkgever van je basisfunctie naar een hogere kwalificatie en sluit af met het erkende MBO-diploma

 

MBO ARBEIDSMARKTROUTES

In de Arbeidsmarktroute kunnen deelnemers zich vanuit hun basisfunctie ontwikkelen naar een hoger kwalificatieniveau of specialistisch functie. Hebben zij het ervaringsniveau van de hogere kwalificatie bereikt, dan kunnen zij hun ervaring laten erkennen in het Ervaringscertificaat en verzilveren naar het erkende MBO-diploma.

Voordelen

  • Geen verplichte stage bij een SBB erkend stagebedrijf, maar ontwikkelen in het eigen werk.
  • Eigen team en leidinggevende kunnen begeleiden bij het ontwikkelen van nieuwe ervaring en het aanleren van nieuwe taken.
  • De inzetbaarheid van de deelnemer wordt tijdens het traject vergroot.
  • Geen verletkosten door het leren in het eigen werk.
  • Flexibiliteit voor de medewerker om werken, leren en privé met elkaar te combineren.
  • De werknemer kan in het eigen tempo de Arbeidsmarktroute doorlopen.
  • De werknemer kan de ervaring ten opzichte van het diploma in kaart brengen en met vrijstellingen de route doorlopen.
  • Afsluiten met een erkend MBO-diploma.

Ervaring telt!

Aan de start kiest de deelnemer een MBO-diploma als doel. In de intake meet KCM Zorgopleidingen met een vragenlijst of een deelnemer al werkervaring heeft die overeenkomt met het examenniveau. De deelnemer kan op basis van de ervaring op drie manieren de Arbeidsmarktroute doorlopen.

1) Examineren en diplomeren

Heeft de deelnemer volledig ervaring en nog geen diploma? Dan hoeft de deelnemer niets meer te leren om het diploma te behalen. Met de Erkenningsprocedure (EVC) 12 weken laat de deelnemer de ervaring erkennen in het Ervaringscertificaat. Het Ervaringscertificaat kan bij een met ons samenwerkende Examencommissie verzilverd worden naar het erkende MBO-diploma.

Deze route is voor deelnemers die hun werkervaring al volledig hebben ontwikkeld naar het examenniveau en nog geen erkend diploma hebben.

2) Werkend leren traject met vrijstellingen

Heeft de deelnemer deels ervaring? Dan heeft de deelnemer vrijstellingen en ontwikkelpunten. In de vrijstellingsprocedure (EVP) 10 weken gaat de deelnemer de vrijstellingen en ontwikkelpunten in kaart brengen. Het Ervaringsprofiel beschrijft welke onderdelen van de MBO-standaard tot de ervaring behoren. Dit zijn de vrijstellingen. Verder benoemt het Ervaringsprofiel welke werkprocessen nog verder ontwikkeld moeten worden. Het Ervaringsprofiel wordt vertaald naar een individuele maatwerkopleiding in het Ontwikkelporfolio. In het Ontwikkelportfolio staan leeractiviteiten en opdrachten waarmee de deelnemer de ervaring kan gaan ontwikkelen. Een coach begeleidt de ontwikkeling. Is het Ontwikkelporfolio afgerond, dan heeft de deelnemer de ervaring uitgebreid en kan deze gaan examineren en diplomeren.

Deze route is voor mensen die al een diploma of ervaring hebben en zich willen ontwikkelen naar een hoger niveau.

3) Werkend leren traject zonder vrijstellingen

Heeft de deelnemer een beginnende ervaring? Dan volgt deze het Werkend leren traject zonder vrijstellingen. De medewerker doorloopt modules om ervaring te ontwikkelen en kan als pedagogisch werker in ontwikkeling in dienst worden genomen.

Deze route is voor mensen die een beginnende ervaring hebben in de kinderopvang en met het diploma in de kinderopvang willen gaan werken.

In welke sector wil je het diploma behalen? 

Kies een sector om meer informatie te lezen.

> Kinderopvang & Jeugdzorg

> Verpleging & Verzorging

> Maatschappelijke Zorg

> Assistent Gezondheidszorg

 Contact!

Met vragen of opmerkingen, een aanvraag voor een brochure of het opstarten van uw Arbeidsmarktroute, kunt u op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur bellen met onze adviseurs op (026) 750 35 20 of een contact verzoek sturen met het onderstaande formulier.

KCM-Groep
Eusebiusbuitensingel 9
6828 HT Arnhem

026 750 35 20

Telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00