(085) 488 47 61 

KCM ZORGOPLEIDINGEN

 

Bijscholing

Bij KCM Zorgopleidingen kun je deelnemen aan de ééndaagse modules in verpleegtechnische vaardigheden. Met het volgen van deze modules vergroot je je deskundigheid en inzetbaarheid in de zorg. Je kunt de modules tevens inzetten als je jezelf in de MBO-Arbeidsmarktroute in je eigen werk wilt ontwikkelen in een hogere kwalificatie met het doel je ervaring te laten certificeren in het Vakbekwaamheidsbewijs Arbeidsmarktroute en te verzilveren naar het erkende MBO-diploma te behalen. Daarnaast biedt KCM-Zorgopleidingen verpleegtechnische vaardigheden in leergangen per beroep aan. Organisaties kunnen rekenen op een goede invulling van incompany vraagstukken.

Modules verpleegtechnische vaardigheden

In de modules verpleegtechnische vaardigheden kunnen deelnemers alle verpleegtechnische handelingen leren volgens de officiële Nederlandse beroepsstandaard. De leergangen kunnen door gediplomeerde zorgprofessionals worden gebruikt om de bevoegdheid en bekwaamheid in de verpleegtechnische handelingen op te frissen. Ook kunnen deelnemers aan de MBO-Arbeidsmarktroute met de deelname Skillslabbekwaam worden in alle handelingen van het beroep waarin zij zich ontwikkelen en zich voorbereiden op het Skillsexamen. Ook deelnemers die hun inzetbaarheid willen vergroten kunnen deelnemen. Na de leergang ontvangen deelnemers bij goed gevolg het deelnamebewijs met V&VN accreditatiepunten. Leden van de V&VN kunnen de punten laten bijschrijven in het register. 

Informatie en Advies

(085) 488 47 61

Of stuur ons een contactverzoek met het formulier onderaan deze pagina

Didactische aanpak

Bij het aanleren van verpleegtechnische vaardigheden zijn de volgende elementen belangrijk:

1 - Goede theoriebasis

Voorafgaand aan de trainingsdag bestudeer je de opgegeven literatuur. Je kunt deze zelf thuis bestuderen. Je levert een studie-evaluatiehulp in, waarin je aangeeft of je de literatuur hebt begrepen of dat je aanvullende vragen hebt. Onze studiecoach beantwoord je vragen en kan deze ook voorleggen aan de verpleegkundig docenten. Een goede theoriebasis is belangrijk, zodat wij in de training je theoriebasis verder kunnen verdiepen naar het niveau van inzicht.

2 - Verdieping van de theorie naar inzicht

In de training gaat de verpleegkundig docent je kennis verder verdiepen. De verpleegkundig docent voegt praktische kennis toe. Met casuïstieken en discussies verdiep je je kennis en zet je je kennis om in inzichten. Inzicht hebben in je handelen en in de situatie is belangrijk om je handelen goed en op de situatie afgestemd uit te voeren. Je dient ook een goed kennis en inzicht te hebben in de Wet BIG. Deze Wet regelt je eigen verantwoordelijkheid in het beantwoorden van de vraag of je in de situatie waarin je een verpleegtechnische handeling uitvoert bevoegd en bekwaam bent. Je bent als professionals aan deze Wet gebonden met het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen. Vandaar dat deze in alle casuïsistieken en praktijkhandelingen terugkomt.

3 - Praktijkhandelingen en protocollen

Je voert de handelingen uit in het Skillslab op medische fantomen. Zo leer je de protocollen te lezen, met materialen om te gaan, de bevoegdheid en bekwaamheid te toetsen aan de Wet BIG, de patiënt goed te bejegenen en de handeling uit te voeren volgens protocol of je afwijking goed af te wegen. Aan het einde van de lesdag toetst de verpleegkundig docent je theoriebeheersing, je inzicht, je wetskennis, werken volgens protocollen. Heb je de toets behaald, dan is dit een basis voor het afgeven van et certificaat. Slaag je niet, dan dien je de lesdag over te doen.

4 - Reflectie op je handelen

Reflectie op je handelen is de afsluiting van het uitvoeren van een verpleegtechnische handeling. Je moet kunnen vaststellen dat je geen fout hebt gemaakt. Daarom stel je na de lesdag (binnen twee weken inlevertermijn) een reflectieverslag op. In het reflectieverslag reflecteer je aan de verpleegtechnische handelingen die je hebt uitgevoerd. De studiecoach kijkt het verslag na en beoordeelt samen met de verpleegkundig docent of dit voldoende is.

Deelnamecertificaat en herkansing

Je ontvangt het deelnamecertificaat als je geslaagd bent voor de theorie en de praktijktoetsing door de verpleegkundig docent en als je binnen de inlevertermijn van twee weken een voldoende reflectieverslag hebt ingeleverd. Heb je een onderdeel onvoldoende behaald, dan ontvang je voor die handeling geen aantekening of certificaat. Je kunt opnieuw intekenen in een lesdag om het onderdeel te herkansen. Je doorloopt dan weer de hele didactische cyclus voor het onderwerp opnieuw door.

Kies de leergang die bij je past en lees verder

Je kunt een keuze maken uit verschillende leergangen. Je kunt ook de modulaire ééndaagse trainingen boeken.

 
 

Contact!

Met vragen of opmerkingen, een aanvraag voor een brochure of het opstarten van uw Arbeidsmarktroute, kunt u op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur bellen met onze adviseurs op (085) 488 47 61 of een contact verzoek sturen met het onderstaande formulier.

KCM-Groep
Eusebiusbuitensingel 9
6828 HT Arnhem

(085) 488 47 61

Telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00