Leergang verpleegtechnische vaardigheden

MBO-Verpleegkundige

MBO-niveau 4

 • Leer alle praktische verpleegtechnische handelingen als MBO-Verpleegkundige en vergroot je inzetbaarheid.
 • Acht praktijkdagen in het skillslab in Arnhem, om de twee weken een lesdag.
 • Inclusief koffie, thee en materialen, exclusief het studieboek.
 

De Leergang Verpleegtechnische vaardigheden MBO-Verpleegkundige is een leergang die door KCM Training & Opleiding wordt verzorgd en is gericht op het aanleren van de volgende verpleegtechnische handelingen:

01. Medicijnen checken, registreren en distribueren, zonodig controle op inname (volgens verpleegplan)
02. Medicijnen toedienen: oraal, rectaal, vaginaal, via de huid, via de luchtwegen, via de slijmvliezen;
03. Toedienen van zuurstof;
04. Vloeistoffen via perifeer infuus toedienen;
05. Sondevoeding toedienen;
06. Voedingspomp bedienen;
07. Stoma verzorgen;
08. Suprapubische katheter verzorgen en verwisselen;
09. Infuuspomp en spuitpomp bedienen;
10. Verzorgen van wonden: rode, gele, zwarte wonden en wonden met hechtingen;
11. Maagsonde en blaaskatheter verzorgen;
12. Zwachteltechnieken toepassen;
13. Hechtingen en tampons verwijderen;
14. Blaasspoeling uitvoeren;
15. Mond- en keelholte uitzuigen;
16. Verzamelen van monsters ten behoeve van diagnostiek (steriel en niet-steriel materiaal);
17. Lichaamstemperatuur regelen door middel van koude- of warmtebehandeling;
18. Subcutaan en intramusculair injecteren;
19. Intraveneus injecteren;
20. Perifeer infuus inbrengen;
21. Maagsonde inbrengen;
22. Katheteriseren van de blaas bij vrouwen en bij mannen;
23. Venapunctie uitvoeren;
24. Wonden met drains verzorgen;
25. Wonddrain verwijderen;
26. Transfusie;
27. PEG-sondevoeding toedienen;
28. Maagspoeling uitvoeren;
29. Darmspoeling uitvoeren;
30. Stoma irrigeren;
31. Tracheacanule en tracheastoma verzorgen;.

Daarnaast is er aandacht voor de beroepscontext, het beroepsregister en de Wet BIG en de gevolgen die deze wet heeft voor de verzorgende praktijk.

Doelstelling

De student:

 • kan beschrijven wat de Wet BIG en voorbehouden handelingen inhouden.
 • kan de gevolgen van de Wet BIG voor de beroepspraktijk te benoemen;
 • is skillslabbekwaam in alle verpleegtechnische handelingen die een MBO-Verpleegkundige dient te beheersen. 

De student kan deze leerdoelen op professionele wijze, volgens de geldende protocollen en wet- en regelgeving toe te passen. Daarbij houdt de student rekening met de kenmerken van de cliënt.

Programma en werkwijze

De training verpleegtechnische handelingen (niveau 4) bestaat uit 8 praktijkdagen waarin om de 2 weken een aantal verpleegtechnische handelingen aangeleerd worden. U bereid zich voor elke praktijk dag online theoretisch voor op de te behandelende praktijk opdrachten voor die praktijkdag. Op de praktijk dag zullen telkens ongeveer 4 handelingen uit 1 thema worden behandeld.

Het is een voorwaarde dat u voorafgaand aan de lesdagen de theorieopdrachten heeft ingeleverd. De lesdag zelf staat in het teken van het aanleren en oefenen van de verpleegtechnische handelingen. Tijdens deze cursus maakt u gebruik van het lesboek ‘Verpleegtechnische handelingen niveau 4’ van uitgeverij Thieme Meulenhoff (ISBN nummer: 97890 06 91 0353 en werkboek 97890 06 91 0643). Dit boek dient u zelf aan te schaffen.

KCMorgopleidingen werkt met ervaren studiecoaches en verpleegkundige docenten. Studiecoaches zijn (op afstand) beschikbaar om je te ondersteunen tijdens de voorbereiding op de lesdag en de afronding van de module. De verpleegkundige docenten verzorgen de begeleiding tijdens de lesdag.

De volledige training bestaat uit 8 bijeenkomsten waarin alle bovengenoemde verpleegtechnische handelingen worden geoefend en getoetst.
De praktijkdagen zijn ingedeeld in de volgende thema’s:

 • Medicatie
 • Wondverzorging
 • Zuurstof toedienen en variatie
 • Maagsondezorg
 • Katheterzorg
 • Stomazorg
 • Injecteren
 • Venapunctie

Voor wie en door wie

Deze leergang is geschikt voor MBO-Verpleegkundigen die hun bekwaamheid willen ophalen of zich willen registreren. Deze leergang is tevens geschikt voor mensen die in de Arbeidsmarktroute MBO-Verpleegkundige zichzelf naar het examenniveau willen ontwikkelen. De leergang wordt verzorgd door onze gediplomeerde verpleegkundig docenten.

Aantal deelnemers

Maximaal 14 deelnemers

Duur, data en locatie

Startdata:

 • Donderdag 01-03-2018
 • Vrijdag 14-09-2018

Duur: 8 praktijkdagen om de 2 weken
Tijdstip: van 09.30 uur tot 17.00 uur.
Locatie: Eusebiusbuitensingel 9, 6828 HT te Arnhem.

Investering

€ 1.995,- Exclusief studieboeken. AANBIEDING!  Schrijf nu in voor 2018 voor € 1695,–

V&VN Certificaat

U wordt door de verpleegkundig docenten getoetst op uw theorie en praktijkbekwaamheid. U dient tevens een voldoende reflectieverslag in te leveren na de lesdag. U ontvangt na het met goed gevolgd doorlopen van de leergang het V&VN gecertificeerde deelnamecertificaat met 56 accreditatiepunten. Leden van de V&VN kunnen de studiepunten laten bijschrijven,niet leden kunnen met dit aantal studiepunten de kwaliteit van de leergang aantonen.

Indien u de leergang niet met een voldoende voltooid ontvangt u een getuigschrift met de behaalde onderdelen.

Klik op de brochure

 Contact!

Met vragen of opmerkingen, een aanvraag voor een brochure of het opstarten van uw Arbeidsmarktroute, kunt u op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur bellen met onze adviseurs op (026) 750 35 20 of een contact verzoek sturen met het onderstaande formulier.

 Contact!

Met vragen of opmerkingen, een aanvraag voor een brochure of het opstarten van uw Arbeidsmarktroute, kunt u op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur bellen met onze adviseurs op (026) 750 35 20 of een contact verzoek sturen met het onderstaande formulier.

KCM-Groep
Eusebiusbuitensingel 9
6828 HT Arnhem

026 750 35 20

Telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00