VERPLEEGTECHNISCHE VAARDIGHEDEN 

Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg niveau 4

Ontwikkel jezelf in verpleegtechnische vaardigheden en vergroot je waarde op de Arbeidsmarkt!

 

Leergang Verpleegtechnische vaardigheden Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg niveau 4

De Leergang Verpleegtechnische vaardigheden Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg is een leergang die door KCM Training & Opleiding wordt verzorgd en is gericht op het aanleren van de volgende verpleegtechnische handelingen:

 •   1. Medicijnen checken, registreren, distribueren, zo nodig controle op inname (volgens het zorgplan).
    2. Medicijnen toedienen: oraal, rectaal, vaginaal, via de huid, via de luchtwegen, via de slijmvliezen.
    3. Verzorgen van rode en gele wonden, decubitus en smetten verzorgen.
    4. Blaaskatheter, stoma en maagsonde observeren en controleren.
    5. Verzamelen van monsters ten behoeve van diagnostiek (steriel en niet-steriel materiaal).
    7. Subcutaan injecteren.
    8. Toedienen van sondevoeding en voedingspomp bedienen.
    9. EHBO bij verwonding, vergiftiging, verstikken en verslikken.
  10. EHBO bij ademstilstand en circulatiestilstand

Daarnaast is er aandacht voor de beroepscontext, het beroepsregister en de Wet BIG en de gevolgen die deze wet heeft voor de verzorgende praktijk.

Doelstelling

De student:

 • - kan beschrijven wat de Wet BIG en voorbehouden handelingen inhouden;
  - kan de gevolgen van de Wet BIG voor de beroepspraktijk te benoemen;
  - is skillslabbekwaam in alle verpleegtechnische handelingen die een Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg dient te beheersen. 
 • - kan de bekwaamheid per instelling laten aftoetsen, zodat de instelling binnen de instelling een bevoegdheid kan verlenen

De student kan deze leerdoelen op professionele wijze, volgens de geldende protocollen en wet- en regelgeving toe te passen. Daarbij houdt de student rekening met de kenmerken van de cliënt.

Programma en werkwijze

De training verpleegtechnische handelingen bestaat uit deelname aan de moduletrainingen, waarin de de verpleegtechnische handelingen aangeleerd worden. U bereid zich voor elke praktijk dag online theoretisch voor op de te behandelende praktijk opdrachten voor die praktijkdag. 

Het is een voorwaarde dat u voorafgaand aan de lesdagen de theorieopdrachten heeft voorbereid. De lesdag zelf staat in het teken van het aanleren en oefenen van de verpleegtechnische handelingen. Tijdens deze cursus maakt u gebruik van het lesboek ‘Verpleegtechnische handelingen niveau 3 Traject V&V’ van uitgeverij Thieme Meulenhoff (ISBN nummer:9789006910223 ) en het werkboek ( ISBN nummer 9789006910513) . Deze boeken dient u zelf aan te schaffen. Omdat dit een deelname is op niveau 4 wordt u op niveau 4 afgetoetst. Dit betekent dat u in uw reflectieveslagen op niveau 4 dient te reflecteren.

KCM4Zorg werkt met ervaren studiecoaches en verpleegkundige docenten. Studiecoaches zijn (op afstand) beschikbaar om je te ondersteunen tijdens de voorbereiding op de lesdag en de afronding van de module. De verpleegkundige docenten verzorgen de begeleiding tijdens de lesdag.

De volledige training bestaat uit deelname aan de moduletrainingen waarin alle bovengenoemde verpleegtechnische handelingen worden geoefend en getoetst.


Voor wie en door wie

Deze leergang is geschikt voor Persoonlijk Begeleiders Gehandicaptenzorg die hun bekwaamheid willen ophalen. Deze leergang is tevens geschikt voor mensen die in de Arbeidsmarktroute Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg zichzelf naar het examenniveau willen ontwikkelen. De leergang wordt verzorgd door onze gediplomeerde verpleegkundig docenten.

Aantal deelnemers

Maximaal 14 deelnemers

Duur, data en locatie

Startdata: Maatwerkplanning

Duur: deelname aan verschillende praktijkdagen
Tijdstip: van 09.30 uur tot 17.00 uur.
Locatie: Eusebiusbuitensingel 9, 6828 HT te Arnhem.

Investering

€ 895,- Exclusief studieboeken

V&VN Certificaat

U wordt door de verpleegkundig docenten getoetst op uw theorie en praktijkbekwaamheid. U dient tevens een voldoende reflectieverslag in te leveren na de lesdag. U ontvangt na het met goed gevolgd doorlopen van de leergang het V&VN gecertificeerde deelnamecertificaat van de gevolgde moduledag. Leden van de V&VN kunnen de studiepunten laten bijschrijven,niet leden kunnen met dit aantal studiepunten de kwaliteit van de leergang aantonen.

Indien u de moduledag niet met een voldoende voltooid ontvangt u een getuigschrift met de behaalde onderdelen.

 Contact!

Met vragen of opmerkingen, een aanvraag voor een brochure of het opstarten van uw Arbeidsmarktroute, kunt u op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur bellen met onze adviseurs op (026) 750 35 20 of een contact verzoek sturen met het onderstaande formulier.

 Contact!

Met vragen of opmerkingen, een aanvraag voor een brochure of het opstarten van uw Arbeidsmarktroute, kunt u op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur bellen met onze adviseurs op (026) 750 35 20 of een contact verzoek sturen met het onderstaande formulier.

KCM-Groep
Eusebiusbuitensingel 9
6828 HT Arnhem

026 750 35 20

Telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00