Leergang verpleegtechnische vaardigheden

Verzorgende-IG

MBO-niveau 3

 • Leer alle praktische verpleegtechnische handelingen als Verzorgende-IG en vergroot je inzetbaarheid.
 • Zes praktijkdagen in het skillslab in Arnhem, om de twee weken een lesdag.
 • Inclusief koffie, thee en materialen, exclusief het studieboek.
 

De Leergang Verpleegtechnische vaardigheden Verzorgende-IG is een opleidingsmodule die door KCM Training & Opleiding wordt verzorgd en is gericht op het aanleren van de volgende verpleegtechnische handelingen:

  1. Medicijnen checken, registreren, distribueren, zo nodig controle op inname (volgens het zorgplan).
  2. Medicijnen toedienen: oraal, rectaal, vaginaal, via de huid, via de luchtwegen, via de slijmvliezen.
  3. Verzorgen van rode en gele wonden, decubitus en smetten verzorgen.
  4. Zwachteltechnieken toepassen.
  5. Verzamelen van monsters ten behoeve van diagnostiek (steriel en niet-steriel materiaal).
  6. Een suprapubisch katheter verzorgen.
  7. Blaaskatheter en maagsonde observeren en controleren.
  8. Blaasspoeling uitvoeren.
  9. Lichaamstemperatuur regelen door middel van koude – of warmtebehandeling.
10. Subcutaan injecteren.
11. Intramusculair injecteren.
12. Bloedsuiker prikken
13. Een maagsonde inbrengen (voorbehouden handeling).
14. Katheteriseren van de blaas bij vrouwen (voorbehouden handeling).
15. Katheteriseren van de blaas bij mannen (voorbehouden handeling.
16. Maagsonde observeren en controleren.
17. Verzorgen van zwarte wonden.
18. Zuurstof toedienen.
19. Toedienen van sondevoeding en voedingspomp bedienen.
20. Verzorgen van een stoma.
23. Darmspoeling
24. Tracheacanule en tracheastoma verzorgen
25. Mond en keelholte uitzuigen.

Daarnaast is er aandacht voor de beroepscontext, het beroepsregister en de Wet BIG en de gevolgen die deze wet heeft voor de verzorgende praktijk.

Doelstelling

De student:

 • kan beschrijven wat de Wet BIG en voorbehouden handelingen inhouden;
 • kan de gevolgen van de Wet BIG voor de beroepspraktijk te benoemen;
 • is skillslabbekwaam in alle verpleegtechnische handelingen die een Verzorgende-IG dient te beheersen. 
 • kan de bekwaamheid per instelling laten aftoetsen, zodat de instelling binnen de instelling een bevoegdheid kan verlenen

De student kan deze leerdoelen op professionele wijze, volgens de geldende protocollen en wet- en regelgeving toe te passen. Daarbij houdt de student rekening met de kenmerken van de cliënt.

Programma en werkwijze

De training verpleegtechnische handelingen (niveau 3) bestaat uit 6 praktijkdagen waarin om de 2 weken een aantal verpleegtechnische handelingen aangeleerd worden. U bereid zich voor elke praktijk dag online theoretisch voor op de te behandelende praktijk opdrachten voor die praktijkdag. Op de praktijk dag zullen telkens ongeveer 4 handelingen uit 1 thema worden behandeld.

Het is een voorwaarde dat u voorafgaand aan de lesdagen de theorieopdrachten heeft voorbereid. De lesdag zelf staat in het teken van het aanleren en oefenen van de verpleegtechnische handelingen. Tijdens deze cursus maakt u gebruik van het lesboek ‘Verpleegtechnische handelingen niveau 3 Traject V&V’ van uitgeverij Thieme Meulenhoff (ISBN nummer:9789006910223 ) en het werkboek ( ISBN nummer 9789006910513) . Deze boeken dient u zelf aan te schaffen.

KCMzorgopleidingen werkt met ervaren studiecoaches en verpleegkundige docenten. Studiecoaches zijn (op afstand) beschikbaar om je te ondersteunen tijdens de voorbereiding op de lesdag en de afronding van de module. De verpleegkundige docenten verzorgen de begeleiding tijdens de lesdag.

De volledige training bestaat uit zes bijeenkomsten waarin alle bovengenoemde verpleegtechnische handelingen worden geoefend en getoetst.
De praktijkdagen zijn ingedeeld in de volgende thema’s:

 • Medicatie
 • Injecteren
 • Wondverzorging
 • Katheterzorg
 • Maagsondezorg
 • Stomazorg

Voor wie en door wie

Deze leergang is geschikt voor verzorgende-IG die hun bekwaamheid willen ophalen. Verder is deze opleiding geschikt voor werkenden in de zorg vanaf het niveau Helpende Zorg & Welzijn. Niet-verzorgenden-IG kunnen met het V&VN gecertificeerde deelnamecertificaat aan instellingen aantonen dat zij Skillslabbekwaam zijn en door instellingen op de bekwaamheid worden getoetst, zodat per handeling een bevoegdheid kan worden verleend. Deze leergang is tevens geschikt voor mensen die in de Arbeidsmarktroute Verzorgende-IG zichzelf naar het examenniveau willen ontwikkelen. De leergang wordt verzorgd door onze gediplomeerde verpleegkundig docenten.

Aantal deelnemers

Maximaal 14 deelnemers

Duur, data en locatie

Startdata:

 • Woensdag 06-12-2017
 • Dinsdag 30-01-2018
 • Woensdag 21-02-2018
 • Donderdag 08-03-2018
 • Woensdag 16-05-2018
 • Donderdag 14-06-2018

Duur: 6 praktijkdagen om de 2 weken
Tijdstip: van 09.30 uur tot 17.00 uur.
Locatie: Eusebiusbuitensingel 9, 6828 HT te Arnhem.

Investering

€ 1.195,- Exclusief studieboeken

V&VN Certificaat

U wordt door de verpleegkundig docenten getoetst op uw theorie en praktijkbekwaamheid. U dient tevens een voldoende reflectieverslag in te leveren na de lesdag. U ontvangt na het met goed gevolgd doorlopen van de leergang het V&VN gecertificeerde deelnamecertificaat met 36 accreditatiepunten. Leden van de V&VN kunnen de studiepunten laten bijschrijven,niet leden kunnen met dit aantal studiepunten de kwaliteit van de leergang aantonen.

Indien u de leergang niet met een voldoende voltooid ontvangt u een getuigschrift met de behaalde onderdelen.

Klik op de brochure

 Contact!

Met vragen of opmerkingen, een aanvraag voor een brochure of het opstarten van uw Arbeidsmarktroute, kunt u op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur bellen met onze adviseurs op (026) 750 35 20 of een contact verzoek sturen met het onderstaande formulier.

 Contact!

Met vragen of opmerkingen, een aanvraag voor een brochure of het opstarten van uw Arbeidsmarktroute, kunt u op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur bellen met onze adviseurs op (026) 750 35 20 of een contact verzoek sturen met het onderstaande formulier.

KCM-Groep
Eusebiusbuitensingel 9
6828 HT Arnhem

026 750 35 20

Telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00