ARBEIDSMARKTROUTE 

Pedagogisch Werker Kinderopvang niveau 3

Ontwikkel jezelf in je eigen werk op basis van je ervaring in de kwalificatie Pedagogisch Werker Kinderopvang niveau 3 en sluit af met het erkende MBO-diploma.

 

Arbeidsmarktroute Pedagogisch Werker Kinderopvang niveau 3

Als gediplomeerd Pedagogisch Werker Kinderopvang niveau 3 kun je thuis kinderen opvangen van vraagouders of je kunt bij vraagouders zelf op de kinderen passen. Om dit werk betaalt te kunnen doen en de vraagouders recht te geven op aftrek van de kosten van kinderopvang dien het diploma Helpende Zorg & Welzijn/Gastouder te behalen en je in te schrijven bij een Gastouderbureau. Het Gastouderbureau helpt je met het aanpassen van de woning, het afwikkelen van je declaraties en helpt je bij het ontwikkelen van je deskundigheidsbevordering.

Doelgroep

Iedereen die wil gaan werken als professioneel gastouder kan deze route doorlopen. Je sluit de route af met het erkende MBO-diploma waarmee je je als Gastouder kunt gaan vestigen.

Ervaring telt!

Aan de start kiest de deelnemer een MBO-diploma als doel. In de intake meet KCM Zorgopleidingen met een vragenlijst of een deelnemer al werkervaring heeft die overeenkomt met het examenniveau. De deelnemer kan op basis van de ervaring op drie manieren de Arbeidsmarktroute doorlopen.

1) Examineren en diplomeren

Heeft de deelnemer volledig ervaring en nog geen diploma? Dan hoeft de deelnemer niets meer te leren om het diploma te behalen. Met de Erkenningsprocedure (EVC) 12 weken laat de deelnemer de ervaring erkennen in het Ervaringscertificaat. Het Ervaringscertificaat kan bij een met ons samenwerkende Examencommissie verzilverd worden naar het erkende MBO-diploma.

Deze route is voor deelnemers die hun werkervaring al hebben ontwikkeld naar het examenniveau en nog geen erkend diploma hebben.

2) Werkend leren traject met vrijstellingen

Heeft de deelnemer deels ervaring? Dan heeft de deelnemer vrijstellingen en ontwikkelpunten. In de vrijstellingsprocedure (EVP) 10 weken gaat de deelnemer de vrijstellingen en ontwikkelpunten in kaart brengen. Het Ervaringsprofiel beschrijft welke onderdelen van de MBO-standaard tot de ervaring behoren. Dit zijn de vrijstellingen. Verder benoemt het Ervaringsprofiel welke werkprocessen nog verder ontwikkeld moeten worden. Het Ervaringsprofiel wordt vertaald naar een individuele maatwerkopleiding in het Ontwikkelporfolio. In het Ontwikkelportfolio staan leeractiviteiten en opdrachten waarmee de deelnemer de ervaring kan gaan ontwikkelen. Een coach begeleidt de ontwikkeling. Is het Ontwikkelporfolio afgerond, dan heeft de deelnemer de ervaring uitgebreid en kan deze gaan examineren en diplomeren.

Deze route is voor mensen die al een diploma of ervaring hebben en zich willen ontwikkelen naar een hoger niveau.

  • Gastouders kunnen zich ontwikkelen naar Pedagogisch Werker Kinderopvang niveau 3.
  • Medewerkers Buitenschoolse opvang zonder diploma niveau 3 kunnen hun ervaring ontwikkelen naar Pedagogisch Werker Kinderopvang niveau 3
  • Pedagogisch Werkers Kinderopvang niveau 3 kunnen zich in deze route ontwikkelen naar Gespecialiseerd Pedagogisch Werker kinderopvang niveau 4 of Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg niveau 4.

3) Werkend leren traject zonder vrijstellingen

Heeft de deelnemer een beginnende ervaring? Dan volgt deze het Werkend leren traject zonder vrijstellingen. De medewerker doorloopt modules om ervaring te ontwikkelen en kan als pedagogisch werker in ontwikkeling in dienst worden genomen.

Deze route is voor mensen die een beginnende ervaring hebben in de kinderopvang en met het diploma in de kinderopvang willen gaan werken.

  • Beginnende gastouders kunnen zich in deze route ontwikkelen naar het diploma Helpende Zorg & Welzijn/Gastouder niveau 2.
  • Beginnende pedagogisch medewerkers kunnen zich in deze route ontwikkelen naar het diploma Pedagogisch Werker Kinderopvang niveau 3.

 Contact!

Met vragen of opmerkingen, een aanvraag voor een brochure of het opstarten van uw Arbeidsmarktroute, kunt u op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur bellen met onze adviseurs op (026) 750 35 20 of een contact verzoek sturen met het onderstaande formulier.

 Contact!

Met vragen of opmerkingen, een aanvraag voor een brochure of het opstarten van uw Arbeidsmarktroute, kunt u op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur bellen met onze adviseurs op (026) 750 35 20 of een contact verzoek sturen met het onderstaande formulier.

KCM-Groep
Eusebiusbuitensingel 9
6828 HT Arnhem

026 750 35 20

Telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00